صوت  /  مداحی و مرثیه  /  خاندان اهل بیت علیهم السلام  /  شاه چراغ

شهر شیراز و شاه چراغ

استان فارس و شهر شیراز یک تاریخ برازنده و برجسته ای را دارند...از جنبه دینی، مرقد جناب احمد بن موسی و برادران بزرگوارش و دیگر امازداه های خاندان پیامبر یک نشانه بسیار مهمی است...به خصوص جناب احمد بن موسی، که ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺟﻨﺎب اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﯿـﺎن اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺟﺰو ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

تعداد بازدید : 1312     تاریخ درج : 1392/06/21    


دانلود : کیفیت متوسط
کلمات کلیدی
شاه چراغ  | 
لینک کوتاه :