صوت  /  امام و رهبری  /  آیت الله خامنه ای  /  پیام ها و رهنمودها

فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی

یکی از آفات اجتماعی که ریشه ی آن، میراث دوران طاغوت و دوران ظلمانیِ گذشته است، همین است که افراد، دلبسته ی به تولیدات بیگانه باشند. زمانی تولید داخلی نداشتیم یا تولید غیر قابل مصرفی بود؛ امروز این گونه نیست؛ امروز تولیدات داخلی، تولیدات مرغوب و مطلوبی است.

تعداد بازدید : 1517     تاریخ درج : 1391/06/25    


دانلود : کیفیت متوسط کیفیت پایین
کلمات کلیدی
سخنرانی  | 
لینک کوتاه :