پیشوای پنجم حضرت امام محمد باقر(ع)

شخصیت آسمانی و شکوه علمی امام باقر (ع) چنان خیره کننده بود که «جابر بن یزید جعفی »به هنگام روایت از ...

مقالات
گزیده ای از پژوهش های ارسالی شماره 67 ;جای گاه و فعالیت های علمی امام باقر علیه السلام در یک نگاه

گفت: مرد به نزد ابن عمر بازگشت و وی را از جواب امام باقر (ع) آگاه کرد. شیخ مفید می گوید: ابو نعیم نخ...

مقالات مجلات
شکوه دانایی (ولادت امام محمدباقر علیه السلام)

امام باقر علیه السلام مادر خویش را چنین توصیف می فرمود: «روزی مادرم ولی امام باقر علیه السلام فرمو...

مقالات مجلات
فجر دانش ها(ولادت امام محمد باقر علیه السلام )

پنجمین پیشوای مسلمانان جهان، حضرت امام محمد باقر علیه السلام بر همه رهروان راستین حضرت در هنگام شها...

مقالات مجلات
برگی از فضائل شکافنده علوم

(1) دوران پرفروغ امامت آن حضرت با برخی از خلفای بنی امیه مقارن بود که عبارتند از: 1 - ولید بن عبدا...

مقالات مجلات
5. عصر امام محمد باقر (ع)

5. عصر امام محمد باقر (ع)پس از حضرت سجاد (ع) ، فرزند برومندش امام باقر (ع) به جای پدر عهده دار امر ا...

مطالب کتابسرا
امام پنجم ; محمد باقر (ع)

امام پنجم : محمد باقر (ع)[169]امام محمد باقر (ع) تقریبا آغاز مرحله دوم از مراحل فعالیت پیشوایان را ،...

مطالب کتابسرا