داستان مسابقه تیراندازی

امام باقر (ع) وارد محفل هشام شد، و بدون این که توجه خاصی به هشام داشته باشد و احترام ویژه ای برای او...

مقالات
امام باقر (ع) و پیشنهاد ضرب سکه

امام باقر (ع) و پیشنهاد ضرب سکه زندگی سیاسی امام باقر (ع) ترابی، احمد 151 کمال الدی...

مقالات
امام با مخالفان احتجاج می کند

امام با مخالفان احتجاج می کند باقر(ع) پیشوای پنجم حضرت امام محمد «عبد الله بن نافع...

مقالات
امام باقر را چقدر می شناسیم؟

امام باقر را چقدر می شناسیم؟11 34 امام ابو جعفر باقر العلوم، پنجمین پیشوای ما، جمعة نخستین روز...

مقالات مجلات
مسیح پنجم

مسیح پنجم11 40 اهل شام بود. در مدینه رفت و آمد داشت. در مجلس درس و بحث امام محمد باقر(ع) نیز ح...

مقالات مجلات
جرعه ای از زلال دریایی!

جرعه ای از زلال دریایی!11 46 جوانی از اهل شام در جلسات علمی امام باقر(ع) ، زیاد حاضر می شد. رو...

مقالات مجلات
استدلال امام باقر با هشام بن عبدالملاک برای امامت

استدلال امام باقر با هشام بن عبدالملاک برای امامت12 64 سیدبن طاووس به سند خود از امام صادق(ع...

مقالات مجلات
ضرب سکّه و استقلال پولی

صنعت کاغذ هماره با نشان رومی بود و اگر کار تو در منع آن درست است، پس خلفای گذشته همراه این نامه برا...

مقالات مجلات
قصه های خوب

خود را رها کرد و راست ایستاد و فرمود: «به خدا قسم اگر مرگ من در این حال دررسد، در حالتی خدا را ملاقا...

مقالات مجلات
امام باقر و مرد مسیحی

امام باقر و مرد مسیحی[207]امام باقر، محمد بن علی بن الحسین علیه السلام، لقبش «باقر» است. باقر یعنی ش...

مطالب کتابسرا