تاریخ و فلسفه تاریخ (در نهج البلاغه)

قبل از این که به این پرسش بپردازیم، باید تصریح شود که قرار نیست از فلسفه تاریخ حضرت علی علیه السلام ...

مقالات
نگاهی به اندیشه های استاد مطهری در فلسفه تاریخ

در این مقاله، ابتدا اجتماعی بودن انسان و دیدگاه های گوناگون در این باره، سپس اصالت جامعه در عین اصال...

مقالات
فلسفه تاریخ (2) هویت تاریخ از دیدگاه اسلام

آگاهی بخشیهاشان و نوع اهرمهایی که روی آنها فشار می آورند فرق می کند، مکتبها بر حسب اینکه دیدشان از ت...

مقالات
تبیین و فهم در تاریخ (1)

وی با به چالش خواندن این فرض که هر تبیینی در پاسخ به سؤال «چرا؟» ارائه می گردد، و ذکر انواع دیگری از...

مقالات
تاریخ به عنوان معرفت

»(2) نکته مهمی که در بررسی تاریخی و معرفت به گذشته انسانی مورد بحث ما وجود دارد چگونگی برخورد مورخ ب...

مقالات
عینیت و ارزش داوری در تاریخ

چکیده : یکی از مسائل مورد اهتمام فلسفة نقدی تاریخ این است که آیا آن نوع نتایجی که مورخا...

مقالات
قانون مندی جامعه و تاریخ ؛ (مبانی فلسفه تاریخ در قرآن)

به هر حال، به نظر ما قانون مندی جامعه و چگونگی قانون حاکم بر آن، یکی از مسائل اصلی و بنیادین بررسی پ...

مقالات
کاربرد علم جغرافیا

کاربرد علم جغرافیاعلم جغرافیا به ویژه جغرافیای تاریخی می تواند به فهم درست وقایع و گزارش های تاریخی ...

مقالات
پیشینه جغرافیا

اصطلاح جغرافیا عنوان آثار مرینوس صوری (حدود ۷۰- ۱۳۲ م) و بطلمیوس قلوذی (حدود ۹۰- ۱۶۸ م) در زبان عربی...

مقالات
مسلمانان و جغرافیا

همینکه اسکندر به جهانگیری پرداخت و تا هندوستان از راه دریا و صحرا پیش رفت همراهان وی با اوضاع آسیای ...

مقالات
کلید شناخت فلسفه تاریخ در قرآن ؛بینش تاریخی شهیدصدر

آیا پژوهش در قوانین تاریخی یک بحث علمی است ؟ نظر قرآن در این باره چیست ؟ تاریخ از آنجا که انسان خود ...

مقالات مجلات
آغاز و انجام تاریخ ; با نگاه به اندیشه فلسفی ـ قرآنی علامه طباطبایی

حرکت، نخست حرکت مکانی را تحلیل می کند:«حرکت مکانی جسمی این است که نسبت مکانی جسم، صفت تبدل (7)در اد...

مقالات مجلات
بررسی های تاریخی و داورهای اخلاقی

اما حتی آنان که دستی در تاریخ دارند، گاه این سؤال برایشان چندان جدی و قابل همچنان دارای حیات است و د...

مقالات مجلات
تاریخ نگاری و تاریخ پردازی

بنابر آنچه گفته شد، می توان تفاوت تاریخ و داستان را چنین بیان کرد: × داستان برخلاف تاریخ در همه داد...

مقالات مجلات
فلسفه تاریخ ایرانی و نوآوری

فلسفه تاریخ ایرانی و نوآوری 1 2 1. «فلسفه» و «تاریخ»، دو عامل «تعیّن بخش» در جهت گیری انسان ...

مقالات مجلات