تماس با ما

پایگاه حوزه نت در راستای تکمیل و کارآمدتر نمودن پایگاه، آماده دریافت پیشنهاد، انتقاد و ارسال اشکال شما می‌باشد.

آدرس : قم، بلوار امین، خیابان جمهوری اسلامی، ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی