گوهر ناب  /  داستان ها و حکایات  /  حکایات پندآموز

کیفر میگساری در ماه رمضان

نجاشی شاعر، در روز ماه رمضان شراب نوشیده او را نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند، آن حضرت علیه السلام هشتاد تازیانه به او زد، شب او را بازداشت نموده بامدادان نیز او را طلبیده بیست تازیانه دیگر زد.

منبع : قضاوت های شگفت انگیز امیرالمؤمنین علیه السلام تعداد بازدید : 499     تاریخ درج : 1394/06/17    

نجاشی شاعر، در روز ماه رمضان شراب نوشیده او را نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند، آن حضرت علیه السلام هشتاد تازیانه به او زد، شب او را بازداشت نموده بامدادان نیز او را طلبیده بیست تازیانه دیگر زد. نجاشی گفت: یا امیرالمومنین! آن هشتاد تازیانه که به من زدی کیفر شراب نوشیدنم بود، ولی سبب این بیست تازیانه دوم را نفهمیدم؟! حضرت علیه السلام فرمود: بخاطر بی حرمتی و بی اعتنایی تو بود نسبت به ماه رمضان.[1]

پی نوشت:

[1] فروع کافى، کتاب الحدود، باب ما یجب فیه الحدود فى الشراب، حدیث 15.

 

کلمات کلیدی
گناه  |  ماه رمضان  |  میگساری  | 
لینک کوتاه :