گوهر ناب  /  داستان ها و حکایات  /  حکایات پندآموز

حسنات عامل رشد؛ شاخه درخت

مثل ها و پندهای خواندنی دارای اشارات تاریخی، نکات تازه و ظریف برای تبیین مسائل اعتقادی و فکری و القای شایسته مطلب است که حکایت ظریف زیر را می خوانید.

منبع : کتاب مثل ها و پندها تعداد بازدید : 401     تاریخ درج : 1394/06/18    

آیا شما گاهی دیده اید که بچّه ها یک شاخه درختی را می گیرند و به آن آویزان می شوند، یا از درخت بالا می روند؟ حَسَنات و سَیِئات این طور است. نماز شاخه ای است از شاخه های طوبی، یعنی وقتی که شما نماز می خوانید دستتان را به این شاخه از درخت طوبی گرفته اید تا شما را به بهشت ببرد.

روزه، امر به معروف، نهی از منکر، کمک کردن به یتیم و فقیر و کمک و ارشاد کردن ضعیف و از این قبیل کارهای خیر، همگی از شاخه های طوبی هستند و انسان را به طرف بهشت می برند.

کلمات کلیدی
شاخه درخت آزادگی  |  حسنات و سیئات  |  حکایت پندآموز  |  شاخه درخت  | 
لینک کوتاه :