گوهر ناب  /  معما و سرگرمی های فکری

جادوی اعداد

ارقام و اعداد دارای رموز مختلف ریاضی است که از ترکیب یا تجمیع آنها ویژگی های خاص و جدیدی را محاسبه می کنند. نمونه هایی در زیر می خوانید.

تعداد بازدید : 7900     تاریخ درج : 1393/06/18    

در بین اعداد از صفر تا 10 که اعداد اصلی به شمار می روند هر کدام دارای یک ویژگی خاص هستند، مثلاً عدد صفر اگر در پیش روی عدد قرار گیرد، رقم مورد نظر بالا می رود، و رقم 1 با آمدن صفر می شود 10 و اگر در پس اعداد قرار گیرد، ارزشی ندارد.

عدد 9 هم در بین اعداد از ویژگی دیگری برخوردار است که اگر در هر یک از اعداد صفر تا 9 ضرب شود، حاصل ضرب عددی خواهد بود که ارقام آن وقتی با هم جمع شود 9 خواهد شد.

به ترتیب زیر:

9    <=  9=1*9
9=1+8    <=  18=2*9
 9=2+7    <=   27=3*9
 9=3+6    <=   36=4*9
 9=4+5    <=   45=5*9
 9=5+4    <=   54=6*9
 9=6+3    <=   63=7*9
 9=7+2    <=   72=8*9
 9=8+1    <=   81=9*9
 9=9+0   <=  90=10*9
کلمات کلیدی
اعداد  |  ریاضیات  |  ارقام  | 
لینک کوتاه :  
نویسنده : زهرا تاریخ : 1398/09/29

خیلی باحال بود

نویسنده : p2245453@mvrht.com تاریخ : 1396/02/05

عالی

نویسنده : امیر تاریخ : 1392/06/28

عالی بود

نویسنده : حسین تاریخ : 1391/06/05

جالب بوداما نه در این جایگاه ازشگفتی های دینی ومعنوی بگید